SUPERVIZE / koučování = CESTA K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU      ke klientům - pomůžeme Vám lépe pomáhat 

 

Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. 

Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací. 

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu. 

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”. 

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a jeho kvalitativní zlepšení a tedy zlepšení spokojenosti klienta a zvýšení jeho kompentencí.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu. 

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i k zlepšení efektivity práce celého kolektivu.

 

 

Novinky

27.09.2020 23:35
Dne 21. 9. 2020 opět MPSV povolilo v sociálních službách vzdělávat online. Poskytujeme vzdělávání...
21.10.2017 22:44
Nabízím ZDARMA individuální supervize, popř. koučování. Ideálně pro pracovníky z odvětví...
10.05.2016 17:08
www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/Asertivita%20jako%20strategie%20jedn%C3%A1n%C3%AD%201

Kontakt

Mgr. Markéta VACULOVÁ Ivana Sekaniny 1806/3
708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 70028737
+420 731 406 570

Datová schránka: kcchzpt
vaculova.marketa@seznam.cz ; mezioborovevzdelavani@gmail.com